20 март - Международен ден на щастието

20 март - Международен ден на щастието
20 Март 2019

Международният ден на щастието се отбелязва на 20-и март съгласно резолюция на Общото събрание на ООН от 28 юни 2012 г., в която е декларирано, че стремежът към щастие и благополучие е фундаментална цел на човечеството. Според документа щастието трябва да бъде цел на държавната политика и да стане компонент на по-комплексен, справедлив и балансиран подход към икономически растеж, който да допринася за устойчиво развитие, изкореняване на нищетата и осигуряване на щастие.

ООН призовава всички държави, международни и регионални организации, както и гражданското общество да отбелязват Международния ден на щастието. Инициативата за деня на щастието е на кралство Бутан, което за изчисляване на нивото на благополучие на нацията въвежда показателя Брутно национално щастие от 1972 г. Според тогавашния крал Джигме Сингай Вангчук стандартните макроикономически показатели не отразяват нивото на благополучие на страната. Брутното национално щастие се изчислява по специална методика на базата на показатели като ефективност на управлението, социална справедливост, опазване на околната среда, съхранение на културното и духовно наследство.

„Щастието е смисълът и целта на живота, върховният стремеж на човешкото съществуване.“, е казал Аристотел, затова:

► Живей с радост и ентусиазъм.

► Използвай въображението си и създай жива картина на онова, което искаш.

► Следвай упорито целта си, с усещане за щастие и безгрижие.

► Обичай безусловно.

► Освободи се от разочарованията.

► Прощавай с лекота.

► За мъдрия човек всеки ден започва нов живот.

► Смей се много, дори и над самия себе си.

► Живей без страх и предразсъдъци.

► Обичай себе си.

Прочетете още