COVID 19

Във връзка с извънредната ситуация и препоръките на Министерство на здравеопазването за спиране разпространението на COVID-19, ограничаваме достъпа на външни лица до нашия офис. Получаването на спечелените от игри награди ще се извършва с куриер до отпадане на наложените мерки.
Най-добрият начин да защитите вас и вашето семейство от COVID-19 е да сте спокойни и да спазвате наложените мерки.

ЗА КОНТАКТИ

Контакти


Доставчик на медийна услуга
"Радио Tангра" ЕАД
Адрес: 1404 София, ул.”Рикардо Вакарини” № 6 Б
Телефон: 02 / 951 51 00
Email: office@radioveronika.bg


За реклама
Адрес: 1404 София, ул.”Рикардо Вакарини” № 6 Б
Телефон: 02 951 51 00 вътр. 1111
Email за реклама: reklama@radioveronika.bg

Офис в Пловдив:
Адрес: Пловдив 4000, кв.Университетски,
ул.”Константин Величков” № 2, ет 6
Комплекс „Бизнес и търговски център - 2” /Рилон център/
Email за реклама в Пловдив и региона: plovdiv@radioveronika.bg
Телефон: 032 / 26 51 51

Офис във Варна:
Адрес: Варна 9000, ул. "Сливница" № 24
Офис сграда Лендмарк, Офис 7
Email за реклама във Варна и региона: varna@radioveronika.bg
Телефон: 052/ 30 23 72, 052/ 30 23 71